Pokud vám vlhne dům, je čas něco s tím udělat!

Vzlínající vlhkost se na stěnách projevuje ve formě viditelných map, vydouvání a opadáváním omítek, případně též zatuchlým zápachem, vlhnutím textilií, výskytem plísní. Typicky se objevuje ve starších domech, kde došlo k porušení izolace, její opotřebení nebo tam kvalitní hydroizolace nebyla vůbec provedena.

popraskaná zeď

Pomohou sanační metody

Mezi nejznámější přímou sanační metodu patří "podřezávání zdiva" s vložením hydroizolačního materiálu nebo zarážení kovových desek do zdiva. Nevýhodou může být možné statické zatížení budovy a nutný stavební zásah. Mělo by se domyslet také odizolování vnitřního zdiva, podlah, případně sklepů.

Méně známou, ale v současné době stále více využívanou přímou sanační metodou, je metoda aktivní elektroosmózy. Je atraktivní hlavně díky komplexnosti jejího použití. Umožňuje úspěšně izolovat obvodové i vnitřní zdivo, podlahy či sklepa. Nenaruší statiku budovy, její instalace je časově nenáročná. Zařízení je trvale připojeno k elektrické síti a při standardním příkonu 6 VA je spotřeba energie přibližně 300 Kč za rok. Do vlhkého zdiva se instalují kladné elektrody, pod základy záporná elektroda. Vše je propojeno s řídící jednotkou. Kapilární vzlínání vody je přerušeno a voda je přitahována k záporné elektrodě. Po vysušení zdiva systém zůstává v nepřetržitém provozu v režimu prevence, který zabraňuje opětovnému vzlínání vody.
zničená fasáda

Poslední přímou sanační metodou je chemická injektáž, při které se vytvoří chemické hydroizolační clony ve zdivu s těsnícími nebo vodo odpuzujícími vlastnostmi nebo jejich kombinací. Před jejich aplikací musí být posouzen technický stav zdiva, aby umožnil vrtání do zdiva a jejich následné infuzní a tlakové napuštění. Vrty do zdiva se dělají podle možností stavby z jedné nebo obou stran konstrukce. Nevýhodou mohou být vyšší náklady a kratší životnost technologie.

Categories: Dům a byt